overig

Afdelingsmanager (Supermarkt)

Omschrijving

Leiding geven aan de werkzaamheden binnen de toegewezen afdeling zodanig dat de gestelde doelen t.a.v. uren en beïnvloedbare kosten gehaald worden rekening houdend met formule-uitgangspunten.

Het betreft een functionaris die geheel zelfstandig werkzaamheden verricht, waarvoor in ruime mate specialistische vak- en bedrijfskennis nodig is. De verantwoordelijkheden strekken zich uit tot één of enkele artikelgroepen zoals brood, kaas, vlees(waren), AGF en kruidenierswaren.

Werkzaamheden:

Realiseren van afdelingsdoelstellingen m.b.t. productiviteit, kwaliteit, omzet, kostenbeheersing, toegestane en meetbare verliezen. Hiertoe onder meer:

 • Formuleren van doelstellingen en het begroten van week, periode- en jaarcijfers ten aanzien van omzet, marge, derving en beïnvloedbare kosten op basis van door de bedrijfsleiding vastgestelde normen.
 • In overleg vaststellen van resultaten en kostenbegroting.
 • Volgen van resultaat en kosten, analyseren/bewaken van budgetten.
 • Verklaren van verschillen tussen de realisatie en begrote financiële sturingsvariabelen en naar aanleiding hiervan adequate acties kunnen ondernemen.

Beheren van de toegewezen afdeling zodanig dat de gestelde doelen ten aanzien van uren en beïnvloedbare kosten gehaald worden. Hiertoe o.a.:

 • Bijhouden van de afdelingsadministratie m.b.t. personeelsplanning en bezetting. Zorgdragen voor een kwalitatieve en kwantitatief juiste bezetting op basis van de genormeerde uren.
 • Geven van aanwijzingen en vaktechnische ondersteuning aan de medewerkers.
 • Coachen, motiveren en corrigeren van de medewerkers.
 • Het functioneren van medewerkers beoordelen.
 • Zorgen voor het naleven van de geldende (veiligheids-) regels, procedures, normen en waarden.
 • Zorgen voor orde, netheid en hygiëne op de afdeling volgens HACCP normen. • Begeleiden tijdens verzuim en toezien op de arbeidsomstandigheden.
 • Communicatie en overleg met medewerkers van de afdeling, collega afdelingsmanagers en bedrijfsleiding.

Uitvoeren van of controleren op de bestellingen, presentatie en verkoop van artikelen die tot de afdeling behoren zodanig dat er een goed gevulde en ordelijke afdeling is. Zorgdragen voor een juiste presentatie van artikelen en correcte bediening van de klanten. Dit omvat o.a.:

 • Artikelverzorging, -behandeling en –presentatie.
 • Voorraadopname, bestelling en bijvullen.
 • Bespreken van zaken zoals wijziging in prijzen en assortiment, bestellingen
  i.v.m. feestdagen en acties, leveranciersproblemen e.d. met de direct leidinggevende.
 • Toezien op de handhaving van de kwaliteit van de gepresenteerde artikelen.
 • Dienstverlening naar klanten.

Bevorderen van presentatie en verkoop van artikelen teneinde meer omzet te genereren.
Hiertoe o.a.:

 • Realiseren van reclames en acties vanuit het concern op afdelingsniveau.
 • Bewaken en laten uitvoeren van de actieplanning en displayplanning.
 • Bewaken en laten uitvoeren van landelijke en lokale commerciële thema’s en speciale acties.

Verrichten van diverse uitvoerende werkzaamheden, zoals het:

 • Afrekenen van door de klanten gewenste artikelen, rekening houdend met de kassa-instructies betreffende emballagebonnen, vreemd geld, groot geld, foutieve aanslagen en dergelijke.
 • Het ontvangen, opslaan, aanvullen en presenteren van artikelen.
 • Signaleren, melden, aanspreken en / of aanhouden van verdachte personen rekening houdend met de veiligheidsinstructies.

Vereiste kernvaardigheden:

 • Klantgerichtheid
 • Visie
 • Ondernemerschap
 • Besluitvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Leiding geven
 • Initiatief
 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Stressbestendigheid

Vereiste opleidingen en/of ervaring:

 • MBO-diploma of MBO-niveau aangevuld met vaktechnische opleidingen.
 • Minimaal twee jaar ervaring als 1e verkoopmedewerker of 1e kassamedewerker.

Vacature nummer: 201837003
Soort vacature: vaste baan
Branche: Retail, supermarkt
Omgeving: Noord-Holland

Categorie:

Belangstelling?

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature en ben je geïnteresseerd, neem dan contact op via: 023-5373910 of via: info@nu-aandeslag.nl
Vermeld altijd het vacaturenummer: 201837003

ONZE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?